با تیم ما آشنا شوید

رئیس هیات مدیره:

مدرک تحصیلی :

دانشگاه محل تحصیل :

اصغر جاوری

مهندس مکانیک سیالات

دانشگاه آزاد خمینی شهر 1389

سوابق شغلی :

کارشناس خرید شرکت آروین صنعت

کارشناس خرید شرکت آروین صنعت

کارشناس خرید شرکت آروین صنعت

کارشناس خرید شرکت آروین صنعت

کارشناس خرید شرکت آروین صنعت

کارشناس خرید شرکت آروین صنعت

کارشناس خرید شرکت آروین صنعت

کارشناس خرید شرکت آروین صنعت

کارشناس خرید شرکت آروین صنعت

 

تخصص های من :

کارشتاس محاسبه سازه های فلزی

کارشتاس محاسبه سازه های فلزی

شبکه های اجتماعی من:

خانه درباره ماتماس با ما